Działalnośc dydaktyczna

  

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA PRZEDDYPLOMOWEGO:

Kierunek analityka medyczna:

 • Chemia kliniczna
 • Analityka ogólna i technika pobierania materiału
 • Patobiochemia
 • Biochemia kliniczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Praktyczna nauka zawodu
 • Systemy jakości i akredytacja laboratorium
 • Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych i ochrony zdrowia
 • Laboratoryjna diagnostyka procesów wolnorodnikowych
 • Krótka powtórka z interpretacji wyników badań laboratoryjnych
 • Rynek pracy dla diagnosty laboratoryjnego

Kierunek biotechnologia medyczna:

 • Nowe strategie w diagnostyce chorób cywilizacyjnych 
 • Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii medycznej

Kierunek kosmetologia:

 • Historia kosmetologii

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl