Prace magisterskie

Tematy prac magisterskich realizowanych w roku akademickicm 2020/2021:

 • Promotor prac prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk:
 1. Ocena stężenia siarczanów keratanu we krwi dziewczynek chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, leczonych Etanerceptem.
 2. Ocena stężenia kwasu hialuronowego we krwi dziewczynek chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, leczonych Etanerceptem.
 3. Ocena stężenia N-terminalnego telopeptydu kolagenu typu I (NTX-I) we krwi kobiet z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów.
 4. Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej u kobiet z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów.
 5. Ocena czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów.
 6. Ocena stężenia agrekanazy-1 we krwi dziewczynek chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, leczonych Etanerceptem.
 • Promotor prac prof. dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev:
 1. Ocena przydatności diagnostycznej oznaczeń stężenia proguanyliny we krwi osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
 2. Ocena użyteczności oznaczeń stężenia białka S100/A12 w diagnostyce wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
 3. Ocena przydatności diagnostycznej oznaczeń stężenia pentraksyny 3 we krwi jako wskaźnika wczesnego przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
 4. Ocena użyteczności diagnostycznej oznaczeń stężenia adropiny we krwi otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2.
 5. Ocena przydatności diagnostycznej oznaczeń stężenia iryzyny we krwi otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2.
 6. Stężenie waspiny we krwi jako biochemiczny wykładnik zaburzeń metabolicznych w przebiegu cukrzycy typu 2.
 • Promotor prac dr hab. n. med. Ewa Koźma:
 1. Model siarczanowania glikanów chondroityno-dermatanowych z powięzi prawidłowej.
 2. Model siarczanowania domen iduronianowych glikanów chondroityno-dermatanowych z powięzi prawidłowej.
 3. Model siarczanowania domen glukuronianowych glikanów chondroityno-dermatanowych z powięzi prawidłowej.
 • Promotor prac dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM:
 1. Ocena stężenia C-końcowego propeptydu łańcucha  α kolagenu typu II (PIICP) we krwi dziewczynek chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, leczonych Etanerceptem.
 2. Ocena stężenia C-końcowego telopeptydu łańcucha α kolagenu typu II (CTXII) we krwi dziewczynek chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, leczonych Etanerceptem.
 3. Ocena stężenia białka morfogenetycznego kości-2 (BMP-2) we krwi dziewczynek chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, leczonych Etanerceptem.

 

Zasady przygotowania, redagowania i obrony prac magisterskich 2020/2021, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM

 

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl