Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (pobierz)

Od dnia 01.10.2020 r. proces dydaktyczny na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach będzie prowadzony w formie mieszanej. Szczegółowe wytyczne zostały określone w „Zasadach organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów i innych form kształcenia od dnia 01.10.2020 r.”, wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl