Krótka powtórka z interpretacji wyników

Fakultet

Cel zajęć

Powtórzenie wiadomości teoretycznych i doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu interpretacji wyników badań laboratoryjnych

Regulamin przedmiotu

Harmonogram

1.Zajęcia organizacyjne
2.Diagnostyka schorzeń nerek
3.Diagnostyka schorzeń wątroby i pęcherzyka żółciowego
4.Diagnostyka schorzeń trzustki i przewodu pokarmowego
5.Diagnostyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego
6.Diagnostyka schorzeń metabolicznych
7.Diagnostyka schorzeń autoimmunologicznych oraz chorób mięśni i kości
8.Diagnostyka schorzeń układu wewnątrzwydzielniczego
9.Diagnostyka koagulologiczna
10.Zajęcia zaliczeniowe

Zasady uzyskania zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz wartości merytorycznej przygotowanej prezentacji multimedialnej

Termin konsultacji

Mgr Adam Pudełko; wtorek, godz. 10:00-12:00

Zalecana literatura

1.  Interpretacja badań laboratoryjnych / Jacques Wallach ; red. nauk. pol. wydania Edward Franek, Franciszek Kokot, Mirosława Pietruczuk ; zespół tł.: Justyna Andrzejczak [i in.].  Warszawa: Medipage, 2011

2.  Diagnostyka laboratoryjna / red. nauk. Bogdan Solnica ; [aut. Andrzej Cieśla i in.].  Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2014

3.  Diagnostyka laboratoryjna / red. Birgid Neumeister, Ingo Besenthal, Bernhard Otto Böhm ; współaut. Simone Claudi-Böhm [i in.]. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2013

4.  Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / red. Aldona Dembińska-Kieć i Jerzy W. Naskalski ; [aut. Tomasz Anyszek i in.].  Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2013

 

Dane kontaktowe

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl