Aktualności

Aktualności

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

9 stycznia 2018 r., spośród wyłonionego w grudniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dokonano wyboru dwóch wiceprezesów PTFarm. Wśród nich znalazła się prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne jest organizacją o profilu zawodowo-naukowym, którego działalność skupia się głównie na wspieraniu rozwoju nauk farmaceutycznych oraz reprezentacji zawodu farmaceuty.

 

       

 

 

Prof. Krystyna Olczyk Członkiem Rady Naukowej

Głównej Biblioteki Lekarskiej

Minister Zdrowia powołał Panią Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystynę Olczyk na Członka Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki, na pięcioletnią kadencję obejmującą lata 2014-2019. Powołanie wręczył Pani Profesor Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Cezary Rzemek podczas uroczystości, która odbyła się w Warszawie 8 grudnia. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie spraw dotyczących działalności podstawowej Głównej Biblioteki Lekarskiej, wypowiadanie się w sprawach kierunków, programów, planów działalności naukowo- badawczej oraz inspirowanie prac w tym zakresie i ocena ich wyników.


?

Śląski Uniwersytet Medyczny wyróżniony za awans o 22 miejsca w rankingu PRODOK 2014

14 listopada w Warszawie odbyła się Gala konkursu Prodok 2014, którego celem jest wyłonienie uczelni wyższej oraz Instytutu PAN, które stwarzają najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promują dobre praktyki na studiach doktoranckich. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ciągu roku awansował w rankingu aż o 22 miejsca, za co otrzymał wyróżnienie VII Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów „Najbardziej Prodoktorancka Uczenia — PRODOK 2014”.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości honorowych oraz laureatów konkursu. Następnie głos zabrała Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz.

Wyróżnienie dla SUM odebrała Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz reprezentant Doktorantów SUM Wojciech Maruszczyk. W konkursie uczestniczyć mogły polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.


 

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Dr Elżbieta Puacz spotkała się ze studentami kierunku analityka medyczna

 

W dniu 25 lutego 2014 roku, na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odbyło się spotkanie studentów kierunku analityka medyczna z Panią dr n. med. Elżbietą Puacz - Prezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Organizatorami spotkania, które odbyło się w ramach zajęć fakultatywnych pt.: „Rynek pracy dla diagnosty laboratoryjnego”, realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej były prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, prof. dr hab. n farm. Stanisław Boryczka oraz dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka.

Podczas wizyty na Wydziale, Pani Prezes omówiła między innymi działania podjęte przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, wobec planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian w dotychczasowym sposobie kształcenia na kierunku analityka medyczna oraz ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie.

Uważam, że pozaformalna droga doskonalenia zawodowego nie może dotyczyć kierunków na których kształcą się przyszli pracownicy ochrony zdrowia, a nie objętych ochroną prawa unijnego. Kierunkiem takim jest analityka medyczna, która przygotowuje studentów do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, będącego zawodem zaufania publicznego” - postulowała Pani Prezes. „Wprowadzenie założeń projektu ustawy zniszczy dotychczasowy, cechujący się wysoką jakością - zapewnianą przez Uniwersytety Medyczne - sposób uzyskiwania kwalifikacji zawodowych”.

Pani Prezes zwróciła również uwagę na istotną rolę studentów w budowaniu rangi i prestiżu zawodu diagnosty laboratoryjnego, oraz przestrzegła przed problemami z jakimi najczęściej spotykają się podczas pełnienia swoich obowiązków zawodowych młodzi adepci tego zawodu.

 mgr Adam Pudełko
doktorant w Katedrze i Zakładzie
Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Człowiekiem Roku 2013 w Sosnowcu
 

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM została laureatką corocznego plebiscytu Dziennika Zachodniego na Człowieka Roku 2013. 

Pani profesor została nominowana za wieloletnie, sfinalizowane w ubiegłym roku działania związane z budową kampusu SUM w sosnowieckiej dzielnicy Dańdówka. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk w plebiscycie otrzymała 3073 głosy. 

 


 

  

Złote Laury Umiejętności i Kompetencji w kategorii

Medycyna i Inżynieria Biomedyczna

 

Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk zostały uhonorowane Złotymi Laurami Umiejętności i Kompetencji w kategorii Medycyna i Inżynieria Biomedyczna. W tej samej kategorii nagrodzono również prof. dr hab. n. med. Pawła Buszmana. Nagrodę specjalną Orzeł Piastów Śląskich otrzymał prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

XXII edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji to jedno z największych wydarzeń kulturalnych w regionie organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Uroczystość ta sprowadza na Śląsk najważniejsze postacie ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki. Finał tegorocznej edycji odbył się 18 stycznia 2014 roku podczas gali w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. W gali uczestniczył m.in. JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Kolejny raz Diamentowymi, Kryształowymi, Platynowymi oraz Złotymi Laurami nagrodzeni zostali ludzie wybitni, którzy swoją pracą i talentami kreują sukces w swoich organizacjach. Główne wyróżnienie, którym jest Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, otrzymał Krzysztof Penderecki. Kapituła przyznała w tym roku po raz pierwszy Kryształowy Laur z Diamentem. Laureatem został Józef Hen – wybitny pisarz i publicysta.


Nagroda Internautów dla Kampusu Wydziału Farmaceutycznego  SUM

 

14 listopada w Sali Marmurowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste głoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.

Nagrodę Internautów zdobyła realizacja pn. „Rozbudowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.

Pamiątkowy element plastyczny i dyplom w tej kategorii otrzymali: inwestor - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach , projektanci: Autorska Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. Janusz Grychowski, Archoma s.c., Aleksandra Nurek, Maciej Grychowski oraz miasto Sosnowiec.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 36 inwestycji. Zostały one zaprezentowane na stronach Województwa Śląskiego. Każdy z internautów odwiedzających stronę miał możliwość wyrażenia swojego zdania, przyznając punkty trzem wybranym inwestycjom.

W głosowaniu oddano prawie 7000 głosów - to rekordowa liczba w dotychczasowej historii plebiscytu. Internauci za najciekawszą realizację uznali rozbudowę Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (realizacja ta zdobyła 2930 punktów). Kolejne miejsca zajęła Szkoła Podstawowa i sala gimnastyczna dla zespołu szkół w Poczesnej (1942 punkty) oraz budowa Hotelu Rezydencja w Piekarach Śląskich (1917 punktów).

 

 

Dyplom Członka Honorowego PTFarm

 

18 września Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk uczestniczyła w uroczystym otwarciu XXII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie, podczas którego otrzymała przyznany przez Walne Zgromadzenie PTFarm Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 

 


 

Honorowe odznaki „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

 

Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska, kierownik Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski, kierownik Katedry i Zakładu Ogólnej Biologii Lekarskiej otrzymali odznaki honorowe "Za zasługi dla ochrony zdrowia". Uroczysta Gala połączona z obchodami Dnia Diagnosty Laboratoryjnego, pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia, odbyła się w dniu 27 maja 2013 r. w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia w Warszawie?

 


?

Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Dr Elżbieta Puacz spotkała się ze studentami kierunku analityka medyczna

W dniu 25 kwietnia 2013 roku, na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odbyło się spotkanie studentów kierunku analityka medyczna z Panią dr n. med. Elżbietą Puacz – Prezesem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Podczas wizyty na Wydziale, Pani Prezes przedstawiła m.in. historię utworzenia, rolę oraz bieżące zadania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz aktualne problemy diagnostów laboratoryjnych, związane z pełnieniem przez nich obowiązków zawodowych. Dr Elżbieta Puacz zwróciła uwagę na istotną rolę studentów w budowaniu rangi i prestiżu zawodu diagnosty laboratoryjnego. Obecni na spotkaniu studenci, zgodnie z sentencją: „Najlepszym sposobem na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie”, chętnie zadeklarowali działania na rzecz przyszłego zawodu. Goszcząca na Wydziale Farmaceutycznym Pani Prezes odniosła się także do „Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw”, a kończąc wystąpienie, gorąco zaprosiła całą Społeczność Akademicką do aktywnego udziału w II Ogólnopolskim Dniu Diagnosty Laboratoryjnego oraz na pielgrzymkę na Jasna Górę.  Pielgrzymce tej  przewodniczyć będzie środowisko diagnostów laboratoryjnych.

Organizatorami spotkania, które odbyło się w ramach zajęć fakultatywnych pt.: „Rynek pracy dla diagnosty laboratoryjnego”, prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej byli prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, dr hab. n farm. Stanisław Boryczka oraz  dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka.

 

Dane kontaktowe

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl