Aktualności

I MIEJSCE DLA STUDENTEK KOŁA NAUKOWEGO 

DZIAŁAJĄCEGO PRZY KATEDRZE I ZAKŁADZIE CHEMII KLINICZNEJ I DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

W dniu 7 maja 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Diagnostyczno-Biotechnologiczne Zagłębie Nauki”, zorganizowana przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych oraz Stowarzyszenie Młodych Biotechnologów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W wydarzeniu wzięły udział: Pani Anita Świerz, Pani Marta Wyjadłowska oraz Pani Agata Wójsik –  studentki IV roku kierunku analityka medyczna, które reprezentowały Studenckie Koło Naukowe działające przy Katedrze i Zakładzie Chemii klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej.Podczas Konferencji, Studentki zaprezentowały pracę pt. „ Markery obrotu kostnego w ocenie przebudowy kości i skuteczności leczenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów”, za którą otrzymały I miejsce w Sesji Diagnostycznej.

dr n. med. Agnieszka Jura Półtorak

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego

 

DNI OTWARTE!!!

W dniu 12 maja 2020 roku studenci mogli wirtualnie gościć w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, WNF w Sosnowcu, SUM w Katowicach, kierowanej przez Panią Prof. K. Olczyk.  Struktura organizacyjna oraz zadania dydaktyczno-naukowe wymienionej Katedry zostały przedstawione przez prowadzących spotkanie tj.: dr hab. n. med. Katarzynę Winsz-Szczotka oraz dr n. med. Grzegorza Wisowskiego, będących jednocześnie jej pracownikami.

Najważniejszym celem spotkania było przybliżenie odbiorcom tajemnic studiowania na kierunku: analityka medyczna. Prowadzący wskazali, że absolwenci wymienionego kierunku kształcenia, tj. diagności laboratoryjni, pracując w szczególności w medycznych laboratoriach diagnostycznych, i poddając jakościowej oraz ilościowej ocenie składniki płynów ustrojowych czy oceniając strukturę tkanek, współodpowiedzialni są za  ustalanie  diagnozy  oraz  terapii  pacjentów. Z uwagi na powyższe, zawód  diagnosty  laboratoryjnego   jest zawodem regulowanym, uznawanym jednocześnie za zawód zaufania publicznego.  Pełnienie obowiązków diagnosty laboratoryjnego wymaga ukończenia pięcioletniego  cyklu  kształcenia,  zdania  egzaminu dyplomowego, obrony pracy magisterskiej oraz wpisania się na listę diagnostów laboratoryjnych prowadzonych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Prowadzący serdecznie zaprosili wszystkie osoby zainteresowane „rozwiązywaniem laboratoryjnych zagadek” do studiowania na kierunku analityka medyczna.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=g0sPsAwdaPQ

         

Innowacja „Włóknina opatrunkowa i sposób wytwarzania włókniny opatrunkowej” 

„Włóknina opatrunkowa i sposób wytwarzania włókniny opatrunkowej” – o tym wynalazku naukowców SUM: prof. dr hab. Katarzyny Komosińskiej-Vassev, prof. dr hab. Pawła Olczyka, prof. dr hab. Jerzego Stojko i dr Ewy Walugi-Kozłowskiej oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN: dr hab. Piotra Dobrzyńskiego, prof. dr hab. inż. Janusza Kasperczyka, dr Michała Soboty, mgr Mateusza Stojko, mgr inż. Jakuba Włodarczyka warto przeczytać‼️

GAZETA PRAWNA https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1471884,eureka-dgp-slaski-uniwersytet-medyczny-opatrunek-nie-trzeba-zdejmowac.html 

ZDROWIE TVN https://zdrowie.tvn.pl/a/inteligentny-opatrunek-ktorego-nie-trzeba-zdejmowac?fbclid=IwAR26CSYOVOl0_usDRheYHNDP99U9pyu5FXsdMiSluT5gDmZfq7DChe-OljE 

TELEEXPRESS  https://teleexpress.tvp.pl/47906522/cudowna-nic?fbclid=IwAR1Q3-s4-gwbj3yp25huGlo4Y5JapYH6IoQtYDT56zxmN3z61_poxADAuuA

36,6 TVN https://www.facebook.com/1903047866599786/videos/1016888808709038/UzpfSTEwMDAwMDQ2MDgyNzAyMzo0MTIxODU3MzYxMTcyOTE3/

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! 

Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Katarzyny Komosińskiej-Vassev

Postanowieniem z dnia 6.02.2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. n. med. Katarzynie Komosińskiej-Vassev tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk – Uhonorowana Odznaką „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”

W dniu 28 listopada 2019 r.. Prezydent Miasta Sosnowca, Pan Arkadiusz Chęciński, wręczył prof. dr hab. Krystynie Olczyk – Dziekanowi Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Odznakę: „ZASŁUŻONY DLA MIASTA SOSNOWCA".

Uroczystość wręczenia Odznaki, nadanej z inicjatywy Pana Prezydenta Chęcińskiego, odbyła się podczas obrad Sesji Rady Miejskiej, w Urzędzie miasta Sosnowca. Podczas Laudacji, poprzedzającej odznaczenie Pani Profesor, wskazano na wiele przedsięwzięć, podejmowanych w okresie pełnienia przez Nią funkcji Dziekana czy Prorektora SUM, które znalazły swój wyraz w podniesieniu jakości i warunków kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym, czego wyrazem jest nowoczesny kampus Wydziału, czy też przedsięwzięć, obejmujących działania na rzecz społeczności miasta Sosnowca, takich jak cykliczne warsztaty dla uczniów sosnowieckich szkół, prężnie działający Uniwersytet III Wieku, czy powołane w ubiegłym roku decyzją Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Pana prof. dr hab. n.med. Przemysława Jałowieckiego, Muzeum Medycyny i Farmacji SUM, z siedzibą w Sosnowcu.

   

  

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

Statuetka dla Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

W dniu 26 listopada 2019 r., podczas uroczystości Jubileuszu 35-lecia firmy Indra oraz 25-lecia otwarcia jej pierwszej apteki, wchodzącej w skład obecnej sieci: „Apteka Blisko Ciebie", prof. dr hab. n.med. Krystyna Olczyk – Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, uczestnicząc w uroczystości w imieniu Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Pana prof. dr hab. n.med. Przemysława Jałowieckiego, odebrała z rąk Prezesa Fundacji Blisko Ciebie, Pana Leszka Jargana, okolicznościową statuetkę, upamiętniającą owocną współpracę Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM z wymienionym Przedsiębiorstwem, zarządzającym siecią aptek.

 

Posiedzenie Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w siedzibie
Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu SUM

W dniu 4 listopada 2019 r., w siedzibie Muzeum Medycyny i Farmacji SUM, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Posiedzenie to zaszczycił swoją obecnością Prezydent Miasta Sosnowca, Pan Arkadiusz Chęciński a spotkaniu przewodniczyła Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych, prof. dr hab. Krystyna Olczyk.

 

 

 

Uroczysta Promocja Doktorska 

W dniu 24 października 2019 r., w Auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ulicy Jedności 8, odbyła się uroczysta Promocja Doktorska.

Z rąk promotora prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk dyplom odebrał dr n. med. Wojciech Lemski.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

30 września 2019 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, w którym uczestniczyli JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki podziękował Władzom i Radzie Wydziału za pracę i wkład w rozwój Uniwersytetu. Dotychczasowa Dziekan prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk i Prodziekani: dr hab. n. farm. Ewa Chodurek, dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev, dr hab. n. med. Robert Wojtyczka od 1 października będą kontynuowali swoje funkcje.

Serdecznie gratulujemy!

Od lewej: dr hab. n. med. Robert Wojtyczka, dr hab. n. farm. Ewa Chodurek, prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev

DYPLOMY  PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU

W dniu 13 czerwca 2019 roku, podczas posiedzenia  Rady Wydziału, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Prezydenta Miasta Sosnowca, Pana Arkadiusza Chęcińskiego, nauczycielom akademickim Wydziału,  w podziękowaniu za zorganizowanie i poprowadzenie warsztatów naukowo-badawczych dla uczniów sosnowieckich szkół. Dyplomy wręczała – w imieniu Prezydenta Miasta, Pani Halina Czapla – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Z Naszej Katedry otrzymali je: pomysłodawca warsztatów – Dziekan Wydziału prof. Krystyna Olczyk, dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka i dr Agnieszka Jura-Półtorak.

 

Prof. Krystyna Olczyk odbiera dyplom z rąk Pani Haliny Czapli – Naczelnika Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

 

 

Dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka  odbiera dyplom z rąk Pani Haliny Czapli – Naczelnika Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

 

Dr Agnieszka Jura-Półtorak  odbiera dyplom z rąk Pani Haliny Czapli – Naczelnika Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

 

XXIII Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC-EFLM EuroMedlab)

Barcelona, 19-23 maj 2019

Od lewej: dr hab. Katarzyna Komosińska-Vassev, prof. Krystyna Olczyk, dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka

 

Kobiece Forum

Stowarzyszenie Forum dla Aktywnych, w dniu 26.04.2019 r. zaprosiło prof. Krystynę Olczyk do udziału w KOBIECYM FORUM w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Tematyka paneli przedstawiała się następująco:

Kobieta ZDROWA – Profilaktyka

Kobieta w SAMORZĄDZIE, POLITYCE, BIZNESIE

Kobieta WSZECHSTRONNA

 

Muzeum Medycyny i Farmacji już otwarte!

Kilka tysięcy eksponatów, w tym aparat płucoserce wykonany przez prof. T. Paliwodę, kardiochirurga Śląskiej Akademii Medycznej wraz z zespołem Politechniki Śląskiej, stół operacyjny prof. W. Brossa oraz pierwsza polska endoproteza stawu biodrowego zaprojektowana przez zespół dr. J. Daaba z Piekar Śląskich – to zbiory Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, które zlokalizowane jest na terenie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

12 grudnia 2018 r. oficjalnego otwarcia Muzeum i uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Od lewej: Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki,
Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

 

WARSZTATY NAUKOWO- BADAWCZE REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU W RAMACH WSPÓŁPRACY Z SOSNOWIECKIM PARKIEM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM

21-22.11.2018 r.

Pracownicy Katedry realizujący warsztaty:

Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka

Dr n. med. Agnieszka Jura-Półtorak

 

 

Promocja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - 26.10.2018r.

Promocja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu podczas obchodów 70-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach. W promocji Uczelni udział wzięli: Pani dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev, Pani dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz oraz Pan dr hab. n. farm. Paweł Olczyk.

 

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

dla dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotka

Inauguracja V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych, która odbyła się w Warszawie w dniu 6 grudnia 2018 r., była okazją do uhonorowania zasłużonych osób zaangażowanych w działania organizacyjne i naukowo-szkoleniowe dla środowiska diagnostów laboratoryjnych.

Na wniosek Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada br., za zasługi w działalności na rzecz samorządu zawodowego oraz osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI uhonorowano:

Panią dr hab. n. med. Katarzynę Winsz-Szczotkę – adiunkta Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

Medale dla pracowników Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 była okazją do podziękowania zasłużonym pracownikom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i uhonorowania ich wkładu w rozwój Uczelni. Na wniosek Jego Magnificencji Rektora Pana Profesora Przemysława Jałowieckiego, za pośrednictwem Ministra Zdrowia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nadał odznaczenia państwowe, pracownikom naukowo-dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Medale Komisji Edukacji Narodowej,  na wniosek Rektora zostały przyznane za szczególne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej nauczycielom akademickim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach m. in. pracownikom Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej:

dr hab. n. med. Katarzynie Komosińskiej-Vassev

dr hab. n. med. Katarzynie Winsz-Szczotce

Serdecznie gratulujemy!!!!

 

Powołanie Prof. Krystyny Olczyk w skład Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego

Miło nam poinformować, że Pani prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk por raz kolejny została powołana w skład Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego na kadencję 2018-2020 oraz wybrana na Przewodniczącą Rady SPNT.

Rada Parku sprawuje nadzór merytoryczno–naukowy nad funkcjonowaniem SPNT, będąc jednocześnie ambasadorem Parku na niwie nauki i gospodarki, wspiera Dyrektora SPNT w zakresie rozwoju i współużytkowania SPNT. Do kompetencji Rady należą m.in.: zatwierdzanie dokumentów SPNT i kryteriów oceny potencjalnych najemców, dokonywanie oceny pod względem merytoryczno-naukowym planu rozwoju i funkcjonowania SPNT, programowanie we współpracy z dyrekcją kierunków i trendów rozwoju Parku.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

Uroczysta Promocja Doktorska 

W dniu 10 maja 2018 r. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Uroczysta Promocja Doktorska.

Z rąk Promotora prof. dr n. med. Krystyny Olczyk, dyplom doktora odebrali:

dr n. med. Anna Szeremeta

dr n. med. Iwona Lachór-Motyka

dr n. med. Mariusz Kasperczyk

dr n. farm. Aleksandra Chałas-Lipka

Serdecznie gratulujemy!!!

 

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”

W dniu 9 kwietnia 2018 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach.

Decyzją Komisji kierunek studiów „farmacja” (studia jednolite magisterskie) Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyróżnia kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Podczas Gali Finałowej Programu w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy w dniu 9 kwietnia 2018 roku, kierunek studiów „farmacja” Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymał również Certyfikat Nadzwyczajny – „Lider Jakości Kształcenia”, który otrzymują kierunki studiów z najwyższą liczbą punktów rankingowych przyznanych w danej edycji Programu.

Zespół bezpośrednio opracowujący i redagujący dokument zgłoszeniowy pt. Kwestionariusz certyfikacyjny

 1. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
 2. Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev
 3. Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek
 4. Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka
 5. Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
 6. Mgr Katarzyna Szafrańska-Przybyła

Jednostki Organizacyjne Wydziału zaangażowane merytorycznie w przygotowanie Kwestionariusza certyfikacyjnego

 1. Katedra i Zakład Biofarmacja
 2. Katedra i Zakład Biologii Molekularnej
 3. Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
 4. Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
 5. Katedra i Zakład Immunologii i Serologii
 6. Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii
 7. Zakład Farmacji Aptecznej

 

DYPLOMY  PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU
FARMACEUTYCZNEGO
Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU

W dniu 22 marca 2018 r., podczas posiedzenia  Rady Wydziału, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Prezydenta Miasta Sosnowca, Pana Arkadiusza Chęcińskiego, nauczycielom akademickim Wydziału,  w podziękowaniu za zorganizowanie i poprowadzenie warsztatów naukowo-badawczych dla uczniów sosnowieckich szkół. Warsztaty te zostały wysoko ocenione w ramach ankiet ewaluacyjnych, przeprowadzonych przez Urząd Miasta w Sosnowcu.

Dyplomy wręczała – w imieniu Prezydenta Miasta, Pani Halina Czapla – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Otrzymali je: pomysłodawca warsztatów – Dziekan Wydziału prof. Krystyna Olczyk, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, którzy wraz z Współpracownikami prowadzili wspomniane zajęcia.

Prof. dr hab. Krystyna Olczyk

  

                Dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka                                    Dr Agnieszka Jura-Półtorak

 

WARSZTATY NAUKOWO - BADAWCZE  DLA UCZNIÓW SOSNOWIECKICH SZKÓŁ,

ZORGANIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO  Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ  W SOSNOWCU

Z inicjatywy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, prof. dr hab. n. med. Krystyny  Olczyk – Przewodniczącej Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT), zorganizowane zostały – na terenie SPNT – warsztaty naukowo-badawcze dla uczniów sosnowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Zajęcia te, o charakterze warsztatów naukowo-badawczych, dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, wywoływanych substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki i dopalacze, czy powodowanych paleniem tytoniu lub stosowaniem e-papierosów, prowadzone były w formie zajęć interaktywnych przez nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. 

W ramach edukacji sosnowieckiej młodzieży pracownicy Katedry zrealizowali następujące warsztaty naukowo-badawcze:

,,Krew i mocz jako źródło informacji o stanie  zdrowia, choroby, czy uzależnienia’’  (zajęcia zrealizowane dwukrotnie)

dr hab. n. med. KATARZYNA WINSZ-SZCZOTKA – Adiunkt Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, WFzOML

dr n. med. AGNIESZKA JURA-PÓŁTORAK – Adiunkt Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, WFzOML

Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbyły się w listopadzie  i grudniu 2017 roku, a przeprowadzone zostały w ramach współpracy z Urzędem Miasta Sosnowca oraz Sosnowieckim Parkiem Naukowo – Technologicznym.

 

                                             Dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka podczas warsztatów 

 

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

9 stycznia 2018 r., spośród wyłonionego w grudniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dokonano wyboru dwóch wiceprezesów PTFarm. Wśród nich znalazła się prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne jest organizacją o profilu zawodowo-naukowym, którego działalność skupia się głównie na wspieraniu rozwoju nauk farmaceutycznych oraz reprezentacji zawodu farmaceuty.

 

       

 

 

Prof. Krystyna Olczyk Członkiem Rady Naukowej
Głównej Biblioteki Lekarskiej

Minister Zdrowia powołał Panią Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystynę Olczyk na Członka Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki, na pięcioletnią kadencję obejmującą lata 2014-2019. Powołanie wręczył Pani Profesor Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Cezary Rzemek podczas uroczystości, która odbyła się w Warszawie 8 grudnia. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie spraw dotyczących działalności podstawowej Głównej Biblioteki Lekarskiej, wypowiadanie się w sprawach kierunków, programów, planów działalności naukowo- badawczej oraz inspirowanie prac w tym zakresie i ocena ich wyników.


?

Śląski Uniwersytet Medyczny wyróżniony za awans o 22 miejsca w rankingu PRODOK 2014

14 listopada w Warszawie odbyła się Gala konkursu Prodok 2014, którego celem jest wyłonienie uczelni wyższej oraz Instytutu PAN, które stwarzają najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promują dobre praktyki na studiach doktoranckich. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ciągu roku awansował w rankingu aż o 22 miejsca, za co otrzymał wyróżnienie VII Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów „Najbardziej Prodoktorancka Uczenia — PRODOK 2014”.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości honorowych oraz laureatów konkursu. Następnie głos zabrała Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz.

Wyróżnienie dla SUM odebrała Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz reprezentant Doktorantów SUM Wojciech Maruszczyk. W konkursie uczestniczyć mogły polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.


 

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Dr Elżbieta Puacz spotkała się ze studentami kierunku analityka medyczna

 

W dniu 25 lutego 2014 roku, na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odbyło się spotkanie studentów kierunku analityka medyczna z Panią dr n. med. Elżbietą Puacz - Prezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Organizatorami spotkania, które odbyło się w ramach zajęć fakultatywnych pt.: „Rynek pracy dla diagnosty laboratoryjnego”, realizowanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej były prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, prof. dr hab. n farm. Stanisław Boryczka oraz dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka.

Podczas wizyty na Wydziale, Pani Prezes omówiła między innymi działania podjęte przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, wobec planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian w dotychczasowym sposobie kształcenia na kierunku analityka medyczna oraz ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie.

Uważam, że pozaformalna droga doskonalenia zawodowego nie może dotyczyć kierunków na których kształcą się przyszli pracownicy ochrony zdrowia, a nie objętych ochroną prawa unijnego. Kierunkiem takim jest analityka medyczna, która przygotowuje studentów do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, będącego zawodem zaufania publicznego” - postulowała Pani Prezes. „Wprowadzenie założeń projektu ustawy zniszczy dotychczasowy, cechujący się wysoką jakością - zapewnianą przez Uniwersytety Medyczne - sposób uzyskiwania kwalifikacji zawodowych”.

Pani Prezes zwróciła również uwagę na istotną rolę studentów w budowaniu rangi i prestiżu zawodu diagnosty laboratoryjnego, oraz przestrzegła przed problemami z jakimi najczęściej spotykają się podczas pełnienia swoich obowiązków zawodowych młodzi adepci tego zawodu.

 mgr Adam Pudełko
doktorant w Katedrze i Zakładzie
Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Człowiekiem Roku 2013 w Sosnowcu
 

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM została laureatką corocznego plebiscytu Dziennika Zachodniego na Człowieka Roku 2013. 

Pani profesor została nominowana za wieloletnie, sfinalizowane w ubiegłym roku działania związane z budową kampusu SUM w sosnowieckiej dzielnicy Dańdówka. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk w plebiscycie otrzymała 3073 głosy. 

 

Złote Laury Umiejętności i Kompetencji w kategorii

Medycyna i Inżynieria Biomedyczna

 

Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk zostały uhonorowane Złotymi Laurami Umiejętności i Kompetencji w kategorii Medycyna i Inżynieria Biomedyczna. W tej samej kategorii nagrodzono również prof. dr hab. n. med. Pawła Buszmana. Nagrodę specjalną Orzeł Piastów Śląskich otrzymał prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

XXII edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji to jedno z największych wydarzeń kulturalnych w regionie organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Uroczystość ta sprowadza na Śląsk najważniejsze postacie ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki. Finał tegorocznej edycji odbył się 18 stycznia 2014 roku podczas gali w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. W gali uczestniczył m.in. JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Kolejny raz Diamentowymi, Kryształowymi, Platynowymi oraz Złotymi Laurami nagrodzeni zostali ludzie wybitni, którzy swoją pracą i talentami kreują sukces w swoich organizacjach. Główne wyróżnienie, którym jest Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, otrzymał Krzysztof Penderecki. Kapituła przyznała w tym roku po raz pierwszy Kryształowy Laur z Diamentem. Laureatem został Józef Hen – wybitny pisarz i publicysta.

 


Nagroda Internautów dla Kampusu Wydziału Farmaceutycznego  SUM

 

14 listopada w Sali Marmurowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste głoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.

Nagrodę Internautów zdobyła realizacja pn. „Rozbudowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.

Pamiątkowy element plastyczny i dyplom w tej kategorii otrzymali: inwestor - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach , projektanci: Autorska Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. Janusz Grychowski, Archoma s.c., Aleksandra Nurek, Maciej Grychowski oraz miasto Sosnowiec.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 36 inwestycji. Zostały one zaprezentowane na stronach Województwa Śląskiego. Każdy z internautów odwiedzających stronę miał możliwość wyrażenia swojego zdania, przyznając punkty trzem wybranym inwestycjom.

W głosowaniu oddano prawie 7000 głosów - to rekordowa liczba w dotychczasowej historii plebiscytu. Internauci za najciekawszą realizację uznali rozbudowę Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (realizacja ta zdobyła 2930 punktów). Kolejne miejsca zajęła Szkoła Podstawowa i sala gimnastyczna dla zespołu szkół w Poczesnej (1942 punkty) oraz budowa Hotelu Rezydencja w Piekarach Śląskich (1917 punktów).

 

Dyplom Członka Honorowego PTFarm

 

18 września Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk uczestniczyła w uroczystym otwarciu XXII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie, podczas którego otrzymała przyznany przez Walne Zgromadzenie PTFarm Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 

 
Honorowe odznaki „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

 

Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska, kierownik Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski, kierownik Katedry i Zakładu Ogólnej Biologii Lekarskiej otrzymali odznaki honorowe "Za zasługi dla ochrony zdrowia". Uroczysta Gala połączona z obchodami Dnia Diagnosty Laboratoryjnego, pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia, odbyła się w dniu 27 maja 2013 r. w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia w Warszawie

 

Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Dr Elżbieta Puacz spotkała się ze studentami kierunku analityka medyczna

W dniu 25 kwietnia 2013 roku, na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odbyło się spotkanie studentów kierunku analityka medyczna z Panią dr n. med. Elżbietą Puacz – Prezesem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Podczas wizyty na Wydziale, Pani Prezes przedstawiła m.in. historię utworzenia, rolę oraz bieżące zadania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz aktualne problemy diagnostów laboratoryjnych, związane z pełnieniem przez nich obowiązków zawodowych. Dr Elżbieta Puacz zwróciła uwagę na istotną rolę studentów w budowaniu rangi i prestiżu zawodu diagnosty laboratoryjnego. Obecni na spotkaniu studenci, zgodnie z sentencją: „Najlepszym sposobem na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie”, chętnie zadeklarowali działania na rzecz przyszłego zawodu. Goszcząca na Wydziale Farmaceutycznym Pani Prezes odniosła się także do „Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw”, a kończąc wystąpienie, gorąco zaprosiła całą Społeczność Akademicką do aktywnego udziału w II Ogólnopolskim Dniu Diagnosty Laboratoryjnego oraz na pielgrzymkę na Jasna Górę.  Pielgrzymce tej  przewodniczyć będzie środowisko diagnostów laboratoryjnych.

Organizatorami spotkania, które odbyło się w ramach zajęć fakultatywnych pt.: „Rynek pracy dla diagnosty laboratoryjnego”, prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej byli prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, dr hab. n farm. Stanisław Boryczka oraz  dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka.

 

 

 

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl