Studenckie Koło Naukowe

Studenci, działający w Kole Naukowym aktywnie uczestniczą w badaniach nad metabolizmem komponentów macierzy pozakomórkowej, ze szczególnym uwzględnieniem proteoglikanów oraz heteropolisacharydów, w tym glikozoaminoglikanów w wybranych jednostkach chorobowych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, wrzodziejące zapalenie jelit i choroba Leśniowskiego Crohna.

 

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego:

dr n. med. Agnieszka Jura-Półtorak

tel. 32 364 11 54; e-mail: ajura@sum.edu.pl 

 

OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl