Udział w realizacji projektów badawczych

Umowy statutowe finansowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach:

  • PCN-1-020/N/0/I (rok 2020)

Biochemiczne markery obrotu chrzęstnego we krwi dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów leczonych etanerceptem.

  • KNW-1-031/N/9/O (rok 2019)

Biochemiczne markery prognostyczno-diagnostyczne w cukrzycy typu 2 przebiegającej z otyłością.

  • KNW-1-083/N/8/O (rok 2018)

Oddziaływania łańcuchów siarczanu dermatanu z wariantami redox transglutaminazy-2.

  • KNW-1-082/N/7/O (rok 2017)

Wpływ hormonów tkanki tłuszczowej na przemiany komponentów macierzy pozakomórkowej tkanki chrząstnej w przebiegu młodzieńczego idopatycznego zapalenia stawów.

  • KNW-1-020/N/6/1 (rok 2016)

Ocena aktywności procesów wolnorodnikowych w przebiegu procesu regeneracji uszkodzeń tkankowych.

  • KNW-1-150/N/5/0 (rok 2015)

Strukturalne modyfikacje osoczowych siarczanów chondroityny w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

  • KNW-1-018/K/4/0 (rok 2014)

Oddziaływania łańcuchów dermatanosiarczanowych z tkankową transglutaminazą-2.

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:

  • 2015/17/N/NZ3/03644

Ocena wpływu odmiennych strukturalnie łańcuchów siarczanu dermatanu na czynność komórek raka piersi.

  • 2013/09/N/NZ5/00815

Ocena mechanizmów działania inhibitorów czynnika martwicy nowotworu alfa (TNF-alfa) u kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl