Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii medycznej

Przedmiot

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z diagnostyką laboratoryjną najczęściej występujących zaburzeń narządowych i układowych. Nabycie przez studentów zdolności interpretacji wyników badań laboratoryjnych oraz zrozumienie podstawowych profili badań diagnostycznych oraz algorytmów postępowań diagnostycznych w najbardziej rozpowszechnionych chorobach.

Harmonogram zajęć

Regulamin przedmiotu 

Instrukcje do ćwiczeń

 

Białko całkowite

Białko C-reaktywne

Glukoza - glukometr

?Hemoglobina glikowana

Kreatynina

Cholesterol całkowity

Aminotransferaza alaninowa

Hematokryt

Badanie ogólne moczu

 

 

 

Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę.

 

Wykaz piśmiennictwa

Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W. (red.): Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Wydawnictwo Urban and Partner, Wrocław, 2010.

Kokot F.: Badania laboratoryjne: zakres norm i interpretacja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa, 2002.

Kokot F. (red.): Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa, 2007.

Dane kontaktowe

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl