Działalnośc naukowa

 

AKTUALNA PROBLEMATYKA BADAWCZA:

  • Biomarkery przemian składników macierzy pozakomórkowej w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
  • Mechanizmy działania inhibitorów TNF-α w zakresie regulacji przemian komponentów macierzy pozakomórkowej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.
  • Relacje pomiędzy strukturą łańcuchów dermatano/chondroitynosiarczanowych a ich działaniem biologicznym wobec komórek raka piersi.
  • Metabolizm kolagenu, fibronektyny, proteoglikanów dermatano/chondroityny- siarczanowych oraz glikozoaminoglikanów w stanach fizjologicznych (starzenie się organizmu; naprawa uszkodzeń tkankowych) i w wybranych jednostkach chorobowych, (przykurcz Dupuytrena, reumatoidalne zapalenie stawów, twardzina układowa).

  

 

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl