Pracownicy

Skład osobowy

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW KATEDRY I ZAKŁADU:

KIEROWNIK KATEDY I ZAKŁADU:

               prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

 

Sekretariat Kierownika Katedry:

mgr Karolina Bochenek

tel. 32 364 11 50; fax 32 364 11 57

e-mail: chem_klin@sum.edu.pl

Adiunkci:

Dr hab. n. med. Ewa Koźma

tel. 32 364 12 95; e-mail: mkozma@sum.edu.pl 

Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev

tel. 32 364 11 58; e-mail: kvassev@sum.edu.pl 

Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka

tel. 32 364 11 52; e-mail: winsz@sum.edu.pl 

Dr n. med. Agnieszka Jura-Półtorak 

tel. 32 364 11 54; e-mail: ajura@sum.edu.pl 

Dr n. med. Grzegorz Wisowski 

tel. 32 364 11 54; e-mail: vis@sum.edu.pl 

Asystenci:

Dr n. med. Kornelia Kuźnik-Trocha

tel. 32 364 11 53; e-mail: kkuznik@sum.edu.pl 

mgr Anna Szeremeta

tel. 32 364 11 55; e-mail: aszeremeta@sum.edu.pl 

Starszy wykładowca:

Dr n. farm. Andrzej Głowacki 

tel. 32 364 11 55; e-mail: glowacki@sum.edu.pl

Pracownik naukowo-techniczny:

mgr Adam Pudełko

tel. 32 364 11 55 

Doktoranci:

mgr Anna Szeremeta

mgr Aleksandra Chałas-Lipka

mgr Adam Pudełko

mgr Adrian Miara

mgr Alicja Derkacz

 

Od lewej: (w pierwszym rzędzie): mgr Karolina Bochenek, dr hab. Katarzyna Komosińska-Vassev,
prof. dr hab. Krystyna Olczyk, dr hab. Ewa Koźma, dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka;
(w drugim rzędzie): dr Grzegorz Wisowski, dr Kornelia Kuźnik-Trocha, mgr Anna Szeremeta,
dr Agnieszka Jura-Półtorak, mgr Adam Pudełko, dr Andrzej Głowacki

 

Dane kontaktowe

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl