Pracownicy

Skład osobowy

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW KATEDRY I ZAKŁADU:

KIEROWNIK KATEDRY I ZAKŁADU:

 

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Komosińska-Vassev

tel. 32 364 11 50; e-mail: kvassev@sum.edu.pl

Sekretariat Kierownika Katedry:

mgr Karolina Bochenek

tel. 32 364 11 50; fax 32 364 11 57

e-mail: chem_klin@sum.edu.pl

Profesor badawczo-dydaktyczny:

prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

tel. 32 364 11 53; e-mail: olczyk@sum.edu.pl

Profesor SUM badawczo-dydaktyczny:

dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM

tel. 32 364 11 58; e-mail: winsz@sum.edu.pl 

Adiunkt habilitoway:

dr hab. n. med. Ewa Koźma

tel. 32 364 12 95; e-mail: mkozma@sum.edu.pl 

Adiunkci:

dr n. med. Kornelia Kuźnik-Trocha

tel. 32 364 11 52; e-mail: kkuznik@sum.edu.pl

dr n. med. Agnieszka Jura-Półtorak 

tel. 32 364 11 54; e-mail: ajura@sum.edu.pl 

dr n. med. Grzegorz Wisowski 

tel. 32 364 11 52; e-mail: vis@sum.edu.pl

dr n. med. Anna Szeremeta

tel. 32 364 11 55; e-mail: aszeremeta@sum.edu.pl 

Asystent: 

mgr Adam Pudełko

tel. 32 364 12 82; e-mail: adam.pudelko@sum.edu.pl 

Doktoranci:

mgr Adam Pudełko

mgr Alicja Derkacz

mgr Magdalena Wojdas

mgr Klaudia Dąbkowska

 

Od lewej: (w pierwszym rzędzie): mgr Karolina Bochenek, prof. dr hab. Katarzyna Komosińska-Vassev,
prof. dr hab. Krystyna Olczyk, dr hab. Ewa Koźma, dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM;
(w drugim rzędzie): dr Grzegorz Wisowski, dr Kornelia Kuźnik-Trocha, dr Anna Szeremeta,
dr Agnieszka Jura-Półtorak, mgr Adam Pudełko, dr Andrzej Głowacki

 

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl