Misja Katedry

MISJA

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, działając w obszarach dydaktyczno-wychowawczym oraz naukowo-badawczym, swój rozwój ściśle związała z misją Uczelni

Misją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  jako integralnej części narodowego systemu edukacji i nauki, jest odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań naukowych i kształcenie studentów 

CELE I ZADANIA

Cele i zadania Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej zaplanowane do realizacji w bieżącym roku akademickim (inne niż wynikające z regulaminu organizacyjnego i statutu Uczelni)

 1. Organizacja i prowadzenie kursów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych z dziedziny:Laboratoryjna diagnostyka medyczna
 • Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy (21 godzin)
 • Badania laboratoryjne w stanach nagłych (28 godzin)
 • Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych (25 godzin)
 • Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (130 godzin)
 • Organizacja, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości (28 godzin)
 1. Organizacja kursów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych z dziedziny: Laboratoryjna diagnostyka medyczna
 • Techniki biologii molekularnej znajdujące zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (28 godzin)
 • Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych (35 godzin)
 • Badania układu odpornościowego (21 godzin) 
 1. Organizacja kursów doskonalących dla diagnostów laboratoryjnych
 • Zasady standaryzacji HbA1c
 • Implikacje diagnostyczne i terapeutyczne w prowadzeniu chorych na cukrzycę, po ogłoszeniu najnowszych wyników badań
 • Laboratoryjna diagnostyka medyczna w pytaniach egzaminacyjnych 
 1. Prowadzenie kursów specjalizacyjnych dla farmaceutów z dziedziny: Farmacja apteczna
 •  Diagnostyka w opiece farmaceutycznej
 1. Prowadzenie kursów doskonalących dla farmaceutów
 • Opieka farmaceutyczna w cukrzycy
 • Opieka farmaceutyczna w zaburzeniach gospodarki lipidowej
 • Opieka farmaceutyczna w zaburzeniach układu krążenia 
 1. Prowadzenie wykładów w ramach Uniwersytetu III Wieku

 2. Uczestnictwo w spotkaniach naukowych i szkoleniowych
 • Śląskie Debaty Hematologiczno-Koagulologiczne
 • Konferencje naukowo-szkoleniowe katowickiego Oddziału PTDL
 • Konferencje naukowo-szkoleniowe katowickiego Oddziału PTFarm
 • Zjazd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
 • Zjazd PTDL
 • 20th IFCC-EFLM European Congress Of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
 • World Congress International Pharmaceutical Federation
 • Obchody 40-lecia Wydziału
 • Współorganizacja Dni Otwartych Wydziału

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl