Aparatura badawcza

     

           Aparat do badania rezonansu plazmonów powierzchniowych     

 

                                                          

                               Liofilizator i wirówka próżniowa

 

                                 System dokumentacji i analizy żeli

 

                      Wysokosprawny chromatograf cieczowy

 

                                              Komora laminarna

 

                                      Mikroskop fluorescencyjny

 

                                  Homogenizator nożowy

 

                                Analizator biochemiczny

 

                                            Spektofotometr

 

 

Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl