O nas

Działalność

AKTUALNA PROBLEMATYKA BADAWCZA:

 • Biomarkery przemian składników macierzy pozakomórkowej w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
 • Mechanizmy działania inhibitorów TNF-α w zakresie regulacji przemian komponentów macierzy pozakomórkowej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.
 • Relacje pomiędzy strukturą łańcuchów dermatano/chondroitynosiarczanowych a ich działaniem biologicznym wobec komórek raka piersi.
 • Metabolizm kolagenu, fibronektyny, proteoglikanów dermatano/chondroityny- siarczanowych oraz glikozoaminoglikanów w stanach fizjologicznych (starzenie się organizmu; naprawa uszkodzeń tkankowych) i w wybranych jednostkach chorobowych, (przykurcz Dupuytrena, reumatoidalne zapalenie stawów, twardzina układowa).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA PRZEDDYPLOMOWEGO:

Kierunek analityka medyczna:

 • Chemia kliniczna
 • Analityka ogólna i technika pobierania materiału
 • Patobiochemia
 • Biochemia kliniczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Praktyczna nauka zawodu
 • Systemy jakości i akredytacja laboratorium
 • Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych i ochrony zdrowia
 • Laboratoryjna diagnostyka procesów wolnorodnikowych
 • Krótka powtórka z interpretacji wyników badań laboratoryjnych
 • Rynek pracy dla diagnosty laboratoryjnego
 • Epigenetyczne mechanizmy starzenia się organizmu
 • Nowe wyzwania medycyny laboratoryjnej (testy point-of-care, POCT)
 • Nowe strategie w diagnostyce chorób cywilizacyjnych

Kierunek farmacja:

 • Medyczne badania laboratoryjne w praktyce farmaceutycznej

Kierunek biotechnologia medyczna:

 • Biochemia narządowa
 • Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii medycznej

Kierunek kosmetologia:

 • Molekularne mechanizmy starzenia się skóry
 • Jak opóźnić starzenie się skóry?

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO:

 • Szkolenia specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz laboratoryjnej hematologii medycznej
 • Szkolenia specjalizacyjne dla farmaceutów w zakresie farmacji aptecznej
 • Szkolenia ciągłe dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów
 • Kształcenie w ramach studiów podyplomowych w zakresie analityki medycznej
 • Kształcenie w ramach studiów podyplomowych w zakresie kosmetologii z elementami medycyny estetycznej

Dane kontaktowe

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Sosnowiec, ul. Jedności 8
tel. 32 364 11 50; e-mail:chem_klin@sum.edu.pl